• 3x
Leváci umírají dříve, než praváci. V průměru se praváci dožívají o 9 let vyššího věku než leváci.