• 5x
Paraskevidekatriafobie je strach z pátku 13.
  • 8x

Eufobie je strach z dobrých zpráv.

Svatební oznámení
  • 4x
Aurofobie je strach ze zlata.
  • 7x
Agyiofobie je strach z přecházení přes silnici.