Svatební oznámení
  • 11x
Ženké tělo je lépe připraveno přežít špatné podmínky, jako je zima či hlad, než mužské.