• 13x

Dnešek je o 0.00000002 vteřiny delší než včerejšek, protože země zpomaluje.

  • 8x

Hawaii se přibližuje Japonsku rychlostí 4 palce ročně.

  • 5x
Na Facebooku je dnes více uživatelů, než bylo před 200 lety obyvatel na celé Zemi.
  • 7x

Z celkového množství vody na Zemi jsou pouze 3 % sladká voda, zbylých 97 % je slaná voda. Ze 3 % sladké vody připadají 2 % na zmrzlou vodu v ledovcích. Čili z celkového množství vody je pouze 1 % sladké vody vyskytující se v řekách, jezerech a podzemních vodách.