• 1x
Narozdíl od všeobecného mínění procento sebevražd o Vánocích je nízké, nejvíce sebevražd je na jaře.
%
-

%
-

%
-