• 1x
Římané drtili mozečky myší, které pak používali jako zubní pastu.
  • 3x
Pijavice má v každém segmentu těla jeden mozek. Celkově má 32 mozků.
Viviu tisk a obaly
  • 4x
Mužské a ženské mozky reagují na bolest odlišně.
  • 2x
Mozek tvoří pouze 2 % tělesné hmotnosti, ale vyžaduje přísun 20 % veškeré krve.