• 1x

Nahý obrázek Kate Winslet ve filmu Titanic byl namalován režisérem filmu, James Cameronem.