• 8x

Z celkového množství vody na Zemi jsou pouze 3 % sladká voda, zbylých 97 % je slaná voda. Ze 3 % sladké vody připadají 2 % na zmrzlou vodu v ledovcích. Čili z celkového množství vody je pouze 1 % sladké vody vyskytující se v řekách, jezerech a podzemních vodách.

  • 7x
Lidský mozek se z 80 % skládá z vody.
  • 3x
Žirafa přežije bez vody déle než velbloud.
  • 3x
Lidské tělo vytvoří za 30 minut dostatek tepla na to, aby přivedlo 2 litry vody k bodu varu.
%
-

%
-

%
-