• 3x
Sloni někdy zůstanou stát i poté, co zemřou.
  • 2x
Včely zabíjí po celém světě více lidí, než všichni jedovatí hadi dohromady.
  • 2x
Leváci umírají dříve, než praváci. V průměru se praváci dožívají o 9 let vyššího věku než leváci.
  • 7x
Pokud zadržujete kýchnutí, můžete si přivodit prasknuti cévky v mozku a zemřít.