• 3x
Sloni někdy zůstanou stát i poté, co zemřou.
  • 4x
Včely zabíjí po celém světě více lidí, než všichni jedovatí hadi dohromady.
Svatební oznámení
  • 3x
Leváci umírají dříve, než praváci. V průměru se praváci dožívají o 9 let vyššího věku než leváci.
  • 8x
Pokud zadržujete kýchnutí, můžete si přivodit prasknuti cévky v mozku a zemřít.