• 11x

I mrtví lidé mohou mít orgasmus.

  • 2x
Vosa při zabití vypustí feromon, kterým přiláká zbytek své kolonie.
  • 3x
Mephobia je strach, že se vyvine druh převyšující lidskou rasu a všichni zemřeme.
  • 1x
Lidská hlava zůstává při vědomí ještě 15–20 sekund po setnutí.