• 1x
Ani za pomoci veškeré hotovosti na světě byste nebyli schopni splatit dluh USA.