• 5x
Paraskevidekatriafobie je strach z pátku 13.
  • 9x

Eufobie je strach z dobrých zpráv.

  • 4x
Aurofobie je strach ze zlata.
  • 7x
Agyiofobie je strach z přecházení přes silnici.
%
-

%
-

%
-