• 5x
Paraskevidekatriafobie je strach z pátku 13.
  • 6x
Eufobie je strach z dobrých zpráv.
Viviu tisk a obaly
  • 4x
Aurofobie je strach ze zlata.
  • 6x
Agyiofobie je strach z přecházení přes silnici.