• 6x

Ve 30. letech odešla Minnie v komiksu Mickey Mouse za jinou myší. Mickey se pak pokusil zabít.

%
-

%
-

%
-