• 17x

Krávy bučí různými akcenty, podle regionů v kterých žijí.