• 4x

Původní hlas Mickey Mouse daboval sám Walt Disney.