• 4x
Mephobia je strach, že se vyvine druh převyšující lidskou rasu a všichni zemřeme.